måndag 11 november 2013

Alf Gabrielsson - Starka musikupplevelser (2008)


Presentation från CDON (och kanske från någon annan innan dess):
"Denna bok berättar flera hundra människor kvinnor och män, unga och gamla, musiker och icke-musiker om sina starkaste musikupplevelser. Upplevelserna sträcker sig över nästan hela 1900-talet och har inträffat i de mest skiftande och ofta oväntade sammanhang, Musiken absorberar lyssnarna eller utövarna, stänger ute allting annat. Den väcker starka känslor och många andra reaktioner, alltifrån fysiska förnimmelser till upplevelser av existentiell och andlig karaktär. Varje berättelse är unik, vittnar om starkt engagemang och är ofta av gripande karaktär. Upplevelsen kan leda till en förlösning av uppdämda känslor, innebära befrielse och rening och fungera som terapi. Man kan känna sig bekräftad och förstådd, få ökat självförtroende och en annan syn på sig själv och tillvaron i stort. Naturligtvis också en helt ny syn på musik och vad den kan betyda för välbefinnande, hälsa och livskvalitet. Det finns många likheter med starka upplevelser inom andra områden såsom natur, kärlek, religion, litteratur, bildkonst och dans. Alf Gabrielsson är professor emeritus i psykologi vid Uppsala Universitet. Han har särskilt ägnat sig åt forskning och undervisning i musikpsykologi. Han är även ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien."

Den här boken är en vetenskaplig text vilket innebär att den är strukturerad därefter. Den blir därför ganska tung, men tung för att den måste vara det. Det är inte på något sätt en dålig sak, tvärtom, men den tog sin tid att ta sig igenom. Större delen av boken består av olika människors beskrivningar över egna subjektiva starka upplevelser av musik. I slutet av boken diskuterar sedan Gabrielsson resultaten och organiserar på olika sätt ihop dessa.
     Under läsningens gång kom jag ofta på mig själv med att le, känna mig otroligt rörd eller sorgsen i samband med dessa berättelser. Vissa av den handlade t.o.m. om liv och död vilket blev rätt starkt.
     Boken finns att köpa via t.ex. CDON för 49 kronor eller att låna på biblioteket, åtminstone i Stockholmsregionen. Helt klart relevant för den musikintresserade, kör bah.

Inga kommentarer: